MSB ändrar provavgiften för säkerhetsrådgivare 

MSB har beslutat att ändra provavgifterna för säkerhetsrådgivare från 1 mars 2019. Information om denna ändring publicerades på MSBs hemsida i november 2018 och kom på så sätt till föreningens kännedom. MSB valde att inte informera sitt beslut direkt till föreningen och inte heller via sitt Nyhetsbrev, som når ut till många berörda. SFGS styrelse har skrivit till MSB och bett om förtydligande till denna ändring som innebär en avsevärd höjning av provavgifter för de som skriver för fler än ett transportslag.

Antal transportslag Provavgift från 1 mars 2019 Ändring jämfört med dagens provavgift (2300 kr)
1 transportslag 2100 kr -9%
2 transportslag 4200 kr +93%
3 transportslag 6300 kr +174%
4 transportslag 8400 kr +265%
Styrelsen har skickat en enkät till våra systerorganisationer i Europa med frågor rörande provavgifter för säkerhetsrådgivare samt på hur många orter provskrivning tillhandahålls. Vi noterar att den svenska provavgiften för de som skriver för fler än ett transportslag kommer bli bland de högsta i Europa.
SFGS styrelse avser att fortsätta försöka ha en dialog med MSB avseende prismodellen de avser använda med avsikt att få avgiften mer balanserad. I samma dialog vill vi försöka få till flexibilitet avseende ort för provskrivning som närvarande endast är Karlstad. Ni som medlemmar, era synpunkter och kommentarer är mer än välkomna.