Inbjudan till Joint-möte 1 mars

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 12-16 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2019 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet. Ni inbjuds därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Bern.

Plats: MSB, Karolinen, Karlstad (lokal L423)
Tid: Torsdagen den 1 mars kl. 10.00 – 13.00 

OBS! Anmäl ert deltagande till Brita Skärdin, Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast måndagen den 26 februari.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 28 februari till brita.skardin@msb.se, henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de dokument som ska behandlas. 2018-03 Joint Utskick Samrådsmöte.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument

Informella dokument (INF)

 

Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Transportstyrelsen ber er att ta del av omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida.

Du hittar förslaget på  https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Transportstyrelsen tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 23 februari 2018.

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Dan Svensson
Sjö-och luftfartsavdelningen
Sektionen för flygbolag
Tel. 010-495 31 05
E-post: dan.svensson@transportstyrelsen.se