MSB bjuder in till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte om transport av farligt gods (TDG)

Hej,

Ni inbjuds till samrådsmöte den 14 juni 2018 inför det 53:e mötet med FN:s subkommitté som kommer hållas i Genève 25 jun – 4 jul.

Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt aktuell dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil.

För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk).

Har ni inte möjlighet att närvara på samrådsmötet välkomnas skriftliga kommentarer via e-post senast dagen innan samrådsmötet
till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö
______________________________
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency
Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

2018-1 TDG dokument (Samråd)

Rapport från det 104:e mötet med WP.15

Hej,

Bifogat finner ni den svenska rapporten från det 104:e mötet med WP.15.

Med vänlig hälsning
Katarina Ström

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd

Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2018-05 Rapport

MSB inbjuder till samrådsmöte gällande RID

MSB bjuder i bifogad fil in till samrådsmöte inför kommande internationella mötet med RID-FA (RID) vilket äger rum 28-30 maj.

Ni finner även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av RID-FA (RID) och som hittills har publicerats på  OTIF:s hemsida.

Förslagen kan läsas i sin helhet på OTIF:s (RID-FA för RID) hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogade filer.

Johan Karlsson
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelning för utveckling och samhällsskydd
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 50 89
E-post johan.karlsson@msb.se

www.msb.se

2018-05 Inbjudan samrådsmöte RID
2018-05 (bilaga 1 RID-FA RID)