MSB bjuder in till samrådsmöte den 15 nov 2018 inför det 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte den 15 nov 2018 inför det 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG).

Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt aktuell dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil. För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk).

Har ni inte möjlighet att närvara på samrådsmötet välkomnas skriftliga kommentarer via e-post senast den 14 november.
till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency
Farliga ämnen / Hazardous Substances
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

2018-2 TDG dokument (Samråd)

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte med WP.15 (ADR)

Om två veckor är det återigen dags för ett samrådsmöte. Denna gång inför WP.15, FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR). I bifogade filer finner ni inbjudan till mötet samt en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. I sammanställningen finns blänkare om två dokument som jag vet kommer att publiceras men som ännu inte finns tillgängliga. Ett av detta är svenskt och kommer att redovisa en undersökning gällande övervakning.
Håll utkik under följande länk på FN:s hemsida då dokument publiceras löpande ända fram till dess att mötet avslutas http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15inf105.html

Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil. Observera att det går bra att lämna synpunkter på dokumenten även om man inte har möjlighet att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se

Med vänlig hälsning
Katarina Ström
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se
www.msb.se

2018-11 Inbjudan samrådsmöte
2018-11 (samrådsmöte)