2019-05-06 Årsmöte

SFGS årsmöte 2019 äger rum måndag 6 maj 2019 i DB Schenkers lokaler i Göteborg. Kallelse och mer information om årsmötet kommer i vanlig ordning skickas ut till medlemmarna via e-post.

Tid: 6 maj 2019, kl 09.30-16.00

Plats: DB Schenker, Lilla Bommen 3, Göteborg (Länk)
Notera att viss begränsning i framkomlighet med bil råder runt Lilla Bommen. 

Program
09.30-10.00 Registrering och fika
10.00-11.00 Årsstämma (dagordning enligt stadgarna)
11.00-12.00 Föreningens arbete och aktuella frågor
12.00-13.00 Gemensam lunch
13.00 Avfärd till Gårda brandstation (taxi)
13.15-16.00 Räddningstjänsten Storgöteborg bjuder in till studiebesök och föredrag/diskussion med fokus på farligt gods. Program:
– Kortare presentation av Räddningstjänstens uppdrag enligt LSO
– Presentation av arbetet på Myndighetsavdelningen (Tillsyn – LBE)
– Kortedala (Kemstation inom RSG) presenterar hur de arbetar vid kemolycka
– Kortare rundvandring på Gårda brandstation som avslutning

Motioner och nomineringar
Motioner från medlemmar ska insändas till info@sfgs.se senast 2019-04-15, ange ”motion” i ämnesraden.
Motioner från medlemmar ska insändas till info@sfgs.se senast 2019-04-15, ange ”valberedning” i ämnesraden.

Anmälan

2 + 0 = ?