2022-04-28 Farligt gods konferensen

Nästa Farligt Gods Konferens kommer att äga rum den 28 april 2022 i Göteborg.

SFGS har beslutat att sponsra medlemmarnas anmälningsavgift till konferensen. Pris för SFGS-medlemmar är 3 200 kr (ordinarie pris 3 950 kr).

Anmälan till konferensen görs på  www.farligtgodskonferensen.se där du måste markera dig som SFGS-medlem för att få det sponsrade priset.