Inbjudan till samrådsmöte inför Joint-möte RID/ADR i Bern den 13 – 17 mars 2017

MSB gjorde utskick angående att det är dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 13 – 17 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2019 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet. Ni inbjuds därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Bern.

Plats: MSB, Karolinen, Karlstad (lokal L423)
Tid: Torsdagen den 2 mars kl. 10.00 – 13.00
OBS! Anmäl ert deltagande till Fredrik Nyström eller Brita Skärdin senast måndagen den 27 februari.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 1 mars till brita.skardin@msb.se och fredrik.nystrom@msb.se.

I den bifogade MSB 2017-03 Joint Sammanställning finns en sammanfattning av de dokument som ska behandlas.
Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:
Officiella dokument
Inofficiella dokument

Föreningens styrelse vill till sina medlemmar särskilt lyfta de punkter som rör säkerhetsrådgivare:
2017/2 – Tolkning av 1.8.3.15 om intyg för säkerhetsrådgivare (Spanien)
2017/4 – Ändring i 1.8.3.1.16.2 (Italien)
2017/5 – Ändring i 1.8.3 (Italien)

SFGS presenteras på MSBs informationsseminarium

MSB har bjudit in SFGS till sitt informationsseminarium för ADR-lärare och säkerhetsrådgivare i Karlstad den 5 april för att presentera SFGS. Ordförande Hans Carlheim kommer att representera föreningen.

Anmäl dig här: MSBs Informationsseminarium

Föreningsstämma 23 maj i Göteborg

SFGS kommer att hålla en föreningsstämma för alla medlemmar den 23 maj i Göteborg. Kallelse kommer att skickas när all information är spikad. Save the date, som vi säger.

Europeiska föreningen för säkerhetsrådgivare

European Association of dangerous goods Safety Advisers (EASA) har bjudit in SFGS att vara med i den europeiska föreningen. SFGS styrelse tar beslut om detta framgent.

EASAs hemsida för mer information hittar ni här.

Påverka utbildningskraven i ICAO-TI 2019-2020

Transportstyrelsen har kontaktat SFGS med önskan om att föreningens medlemmar och deras kunder tar möjligheten i akt att påverka kommande utbildningskrav i ICAO-TI.

Bestämmelserna om utbildning i ICAO-TI håller på att revideras av ICAO, för att stödja användningen av en kompetensbaserad metod för utbildning om farligt gods. Revideringen inbegriper ändringar av befintliga krav och tillägg av anvisningar för att underlätta genomförandet av en sådan strategi. Man räknar med att de nya bestämmelserna kommer att införlivas i utgåva 2019-2020 av ICAO-TI. Läs Transportstyrelsens PM av den 24 januari och skicka in era kommentarer senast den 31 mars 2017.

ICAO state letter TSL 2016-7916

Antal medlemmar 170124

Vi är idag 50 medlemmar i föreningen SFGS. Styrelsen arbetar aktivt med att bygga ett medlemsregister med inloggning på föreningens hemsida. Målsättningen är att anpassa medlemsregistret för att främja nätverkandet mellan medlemmar.

Projektet TISS – Forskning om Transparent informationshantering

Handelshögskolan i Göteborg vill ha SFGS som referensgrupp i deras projekt TISS – Forskning om Transparent informationshantering och samverkan för ökad säkerhet vid transport av farligt gods som finansieras av MSB. Föreningens styrelse har tackat ja till detta.