2021-04-23 Årsmöte

SFGS årsmöte 2021 äger rum online, fredagen den 23 april 2021. Kallelse och mer information om årsmötet kommer i vanlig ordning skickas ut till medlemmarna via e-post.

Tid: 23 april 2021, kl 10.00-11.00

Plats: Online. Alla medlemmar som anmäler sig via formuläret nedan kommer att få en inbjudan till det digitala årsmötet.  

Program: 10.00-11.00 Årsstämma (dagordning enligt stadgarna)

Motioner och nomineringar
Motioner från medlemmar ska insändas till info@sfgs.se senast 2021-04-02, ange ”motion” i ämnesraden.
Nomineringar till valberedningen ska insändas till info@sfgs.se senast 2021-04-02, ange ”valberedning” i ämnesraden.

Anmälan

3 + 4 = ?