Årsstämma och medlemsmöte 23 maj 2017

Medlemmar i föreningen Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige (SFGS) kallas härmed till årsstämma och medlemsmöte i DB Schenkers lokaler i Göteborg.

Datum: 2017-05-23
Tid: 10:00 ‐ 16:00
Plats: DB Schenker, Lilla Bommen 3, Göteborg

Sista datum för anmälan: 2017‐05‐12, skickas till info@sfgs.se

Kallelsen har skickats ut via mail till alla medlemmar.

Föreningen planerar även en kvällsaktivitet för medlemmarna. Vi äter och minglar på en närbelägen restaurang efter dagens slut på egen bekostnad.