Inlägg av birgit@sakerhetsradgivarna.se

Seminarium – Säkrare transporter av farligt gods

MSB och Göteborgs universitet bjuder in till seminarium där du kan ta del av resultaten från forskning som handlar om förbättrad informationshantering mellan beställare och utförare, men även hur samverkan mellan alla aktörer ska bli bättre.  Vid slutseminarium den 12 oktober 2021 presenteras resultaten av det femåriga tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har studerat hur transporter av […]

Rapport från 56:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

I bifogad fil finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och därefter 2023 års version av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft). Med […]