Inlägg av birgit@sakerhetsradgivarna.se

Seminarium – Säkrare transporter av farligt gods

MSB och Göteborgs universitet bjuder in till seminarium där du kan ta del av resultaten från forskning som handlar om förbättrad informationshantering mellan beställare och utförare, men även hur samverkan mellan alla aktörer ska bli bättre.  Vid slutseminarium den 12 oktober 2021 presenteras resultaten av det femåriga tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har studerat hur transporter av […]