Inlägg av birgit@sakerhetsradgivarna.se

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Genève den 12-16 mars 2018

Deltagare Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 12-16 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De […]

Inbjudan till Joint-möte 1 mars

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 12-16 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som […]

Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Transportstyrelsen ber er att ta del av omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida. Du hittar förslaget på  https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ Transportstyrelsen tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 23 februari 2018. Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: […]

Transportstyrelsen ber alla det berör att fylla i enkät om lastsäkring

Transportstyrelsen har påbörjat en kartläggning av möjliga förbättringar sammantaget för dagens föreskrifter för Sjö, Flyg, Väg och Järnväg med hänsyn till den lagstiftning och andra författningar som råder idag. Bifogat finns en enkät med kortfattad information och kontaktuppgifter samt 9 st frågor som Transportstyrelsen ber er att besvara och returnera senast 2017-12-22. Frågornas art i […]

MSB inbjuder till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp WP.15 (ADR) samt inför OTIF:s möte med RID-FA (RID)

MSB inbjuder till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp WP.15 (ADR) samt inför OTIF:s möte med RID-FA (RID) med följande skrivelse: Hej, Bifogat finner ni en inbjudan till samrådsmöte inför två kommande internationella möten. Dels mötet med WP.15 (ADR) och dels mötet med RID-FA (RID) vilka båda äger rum i november. Bifogat finner ni även två […]