Inlägg av birgit@sakerhetsradgivarna.se

MSB: Inbjudan till samrådsmöte den 7/9 inför Jointmöte, för transport av farligt gods på väg och järnväg

Hej, Ni inbjuds till samrådsmöte den 7 september 2017 inför Jointmöte, för transport av farligt gods på väg och järnväg. Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt aktuell dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil. 2017-2 Joint dokument (samråd) För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk). Vi önskar […]

MSB ber om synpunkter inför möte med FN Sub-kommitté

Ett nytt möte med FN Sub-kommitté om transport av farligt gods kommer att äga rum snart och det är ett förslag som vi skulle gärna vilja ha era synpunkter på. 2017/26 Kompetensbaserad utbildning Den 21/6 har vi samrådsmöte så hinner ni lämna några synpunkter innan dess så är vi mycket tacksamma. Med vänlig hälsning Camilla Oscarsson […]

Transportstyrelsen kräver rapport om händelser vid lufttransport

Transportstyrelsen får för få rapporter om farligt gods händelser. Därför vill de belysa frågan och informera om när ”undeclared/ misdeclared dangerous goods”, ”incidents” och ”accidents” blir rapporteringsskyldigt vid lufttransport. Läs Transportstyrelsens PM: Farligt gods rapportering 170501 Från och med 1 maj 2017 ska flygbolag och fraktterminaler rapportera händelser som upptäcks i samband med användning av acceptance […]

Nytryck av SJÖFS 1982:14 om provning, inspektion, godkännande, kontroll och egenkontroll av container

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete i syfte att – gå igenom och ersätta Sjöfartsverkets containerföreskrifter (SJÖFS 1982:14) med en ny TSFS-föreskrift, utgiven av Transportstyrelsen, och – införliva de ändringar och tillägg i CSC-konventionen som antagits internationellt. Om du vill ha ytterligare information om projektet, är du välkommen att kontakta någon av projektdeltagarna [Länk till TS […]

Årsstämma och medlemsmöte 23 maj 2017

Medlemmar i föreningen Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige (SFGS) kallas härmed till årsstämma och medlemsmöte i DB Schenkers lokaler i Göteborg. Datum: 2017-05-23 Tid: 10:00 ‐ 16:00 Plats: DB Schenker, Lilla Bommen 3, Göteborg Sista datum för anmälan: 2017‐05‐12, skickas till info@sfgs.se Kallelsen har skickats ut via mail till alla medlemmar. Föreningen planerar även en kvällsaktivitet […]

Inbjudan till samrådsmöte inför Joint-möte RID/ADR i Bern den 13 – 17 mars 2017

MSB gjorde utskick angående att det är dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 13 – 17 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag […]

Påverka utbildningskraven i ICAO-TI 2019-2020

Transportstyrelsen har kontaktat SFGS med önskan om att föreningens medlemmar och deras kunder tar möjligheten i akt att påverka kommande utbildningskrav i ICAO-TI. Bestämmelserna om utbildning i ICAO-TI håller på att revideras av ICAO, för att stödja användningen av en kompetensbaserad metod för utbildning om farligt gods. Revideringen inbegriper ändringar av befintliga krav och tillägg […]