2023-06-12 Frukostmöte i Göteborg

2023-04-19 Årsmöte och/eller Middag

2022-12-08 Studiebesök hos RISE

2022-04-28 Farligt gods konferensen

2022-04-27 Middag

2022-04-27 Årsmöte

2021-10-29 Frukostmöte online

2021-05-21 Frukostmöte online