2022-12-08 Studiebesök hos RISE

MSB bjuder in till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 15-17 maj

I bifogad fil finner ni en inbjudan till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 15-17 maj. Bifogat finns även en sammanställning
på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s
hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil.
2019-05 Inbjudan samrådsmöte 2019-05 dokumentsammanställning

Observera att det går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se.

Med vänlig hälsning
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se