Europeiska föreningen för säkerhetsrådgivare

European Association of dangerous goods Safety Advisers (EASA) har bjudit in SFGS att vara med i den europeiska föreningen. SFGS styrelse tar beslut om detta framgent.

EASAs hemsida för mer information hittar ni här.