Inbjudan till samrådsmöte inför Joint-möte RID/ADR i Bern den 13 – 17 mars 2017

MSB gjorde utskick angående att det är dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 13 – 17 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2019 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet. Ni inbjuds därför till ett samrådsmöte inför Joint-mötet i Bern.

Plats: MSB, Karolinen, Karlstad (lokal L423)
Tid: Torsdagen den 2 mars kl. 10.00 – 13.00
OBS! Anmäl ert deltagande till Fredrik Nyström eller Brita Skärdin senast måndagen den 27 februari.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 1 mars till brita.skardin@msb.se och fredrik.nystrom@msb.se.

I den bifogade MSB 2017-03 Joint Sammanställning finns en sammanfattning av de dokument som ska behandlas.
Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:
Officiella dokument
Inofficiella dokument

Föreningens styrelse vill till sina medlemmar särskilt lyfta de punkter som rör säkerhetsrådgivare:
2017/2 – Tolkning av 1.8.3.15 om intyg för säkerhetsrådgivare (Spanien)
2017/4 – Ändring i 1.8.3.1.16.2 (Italien)
2017/5 – Ändring i 1.8.3 (Italien)