2021-03-26 Medlemsträff med MSB

SFGS har glädjen att välkomna alla medlemmar till en träff – online – med medarbetare från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), fredag den 26:e mars kl. 13-15.

TEMA: SÄKERHETSRÅDGIVARROLLEN OCH SAMVERKAN MED MSB

Utifrån medlemmars inskickade frågeställningar har vi tagit fram följande tre fokusområden för mötet, vilka vi även har diskuterat med MSB;

  • Examination säkerhetsrådgivare, med fokus på extraordinära omständigheter
  • Tillsyn säkerhetsrådgivare och transportskydd
  • Rapportering av olyckor och allvarliga tillbud till MSB

Det känns som vi alla kan behöva en stunds ”online-mingel” i dessa tider och både MSB och vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt tar chansen att medverka!

DATUM: 26 mars 2021

TID: kl 13.00-15.00

PLATS: Online via Teams, gärna med kameran på. Alla medlemmar som anmäler sig via formuläret nedan kommer att få en inbjudan till det digitala mötet.

Sista datum för anmälan: 23 mars 2021

Anmälan

5 + 2 = ?