MSB ber om synpunkter inför möte med FN Sub-kommitté

Ett nytt möte med FN Sub-kommitté om transport av farligt gods kommer att äga rum snart och det är ett förslag som vi skulle gärna vilja ha era synpunkter på.

2017/26 Kompetensbaserad utbildning

Den 21/6 har vi samrådsmöte så hinner ni lämna några synpunkter innan dess så är vi mycket tacksamma.

Med vänlig hälsning

Camilla Oscarsson

­­­__________________

Camilla Oscarsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Enheten för säker hantering av farliga ämnen

651 81 Karlstad

 

0771-240240

camilla.oscarsson@msb.se