MSB bjuder in till samrådsmöte 20 juni 2019 inför det 55:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG)

MSB bjuder in till samrådsmöte 20 juni 2019 inför det 55:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG).

Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil. För att läsa komplett förslag klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk).

Har ni inte möjlighet att närvara på samrådsmötet välkomnas skriftliga kommentarer via e-post senast den 20 juni.
till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö

Farligt gods / Dangerous goods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency
Enheten för farliga ämnen / Hazardous Substances Section
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
Mobil: 070-388 52 72 / Mobile +4670-388 52 72
E-mail: josefine.gullo@msb.se

2019-1 TDG dokument (Samråd) rev