MSB bjuder in till samrådsmöte 3 maj

”Påverka bestämmelserna om transport av farligt gods”

När MSB skickar ut remisser på föreskrifterna om ADR/RID kan bara språkliga synpunkter på texterna beaktas eftersom det handlar om regler som redan har beslutats internationellt. Genom internationella överenskommelser är Sverige skyldig att följa dessa bestämmelser.

För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR/RID behöver synpunkter från branschorganisationer, myndigheter och övriga berörda nå MSB innan besluten fattas internationellt. MSB vill därför informera om och trycka på betydelsen av att läsa och lämna synpunkter på de förslag som diskuteras vid de olika internationella mötena om transport av farligt gods där MSB representerar Sverige. Det är enbart vid dessa möten som Sverige har möjlighet att påverka reglerna genom att föreslå ändringar och att rösta för eller emot en ny eller ändrad bestämmelse.

Plats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karolinen, Karlstad

Tid: Torsdagen den 3 maj 2018, kl. 10.00 – 13.00

OBS! Deltagande anmäls senast fredagen den 27 april till katarina.strom@msb.se

 

Arbetsgrupp WP.15 (ADR)

Den 15-17 maj 2018 (Genève, Schweiz) hålls möte med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15. Inför mötet har MSB gjort en sammanfattning (se bilaga) av de förslag som hittills har publicerats och som kommer att diskuteras under mötet. Förslagen kan komma att medföra ändringar i ADR 2021.

2018-05 Inbjudan samrådsmöte

2018-05 dokumentsammanställning