MSB: Inbjudan till samrådsmöte den 7/9 inför Jointmöte, för transport av farligt gods på väg och järnväg

Hej,

Ni inbjuds till samrådsmöte den 7 september 2017 inför Jointmöte, för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Uppgifter om samrådsmötet, som hålls i Karlstad, samt aktuell dokumentsammanställning finner ni i bifogad fil.
2017-2 Joint dokument (samråd)

För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk).

Vi önskar få in eventuella synpunkter på förslagen senast vid samrådsmötet. Det går även bra att lämna
synpunkter via e-post till camilla.oscarsson@msb.se eller josefine.gullo@msb.se.

Med vänlig hälsning

Camilla Oscarsson

__________________

Camilla Oscarsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Enheten för säker hantering av farliga ämnen

651 81 Karlstad

 

0771-240240

camilla.oscarsson@msb.se