MSB inbjuder till samrådsmöte gällande RID

MSB bjuder i bifogad fil in till samrådsmöte inför kommande internationella mötet med RID-FA (RID) vilket äger rum 28-30 maj.

Ni finner även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av RID-FA (RID) och som hittills har publicerats på  OTIF:s hemsida.

Förslagen kan läsas i sin helhet på OTIF:s (RID-FA för RID) hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogade filer.

Johan Karlsson
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelning för utveckling och samhällsskydd
Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 50 89
E-post johan.karlsson@msb.se

www.msb.se

2018-05 Inbjudan samrådsmöte RID
2018-05 (bilaga 1 RID-FA RID)