MSB inbjuder till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp WP.15 (ADR) samt inför OTIF:s möte med RID-FA (RID)

MSB inbjuder till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp WP.15 (ADR) samt inför OTIF:s möte med RID-FA (RID) med följande skrivelse:

Hej,

Bifogat finner ni en inbjudan till samrådsmöte inför två kommande internationella möten. Dels mötet med WP.15 (ADR) och dels mötet med RID-FA (RID) vilka båda äger rum i november.

Bifogat finner ni även två separata sammanställningar på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 respektive RID-FA och som hittills har publicerats på FN:s
respektive OTIF:s hemsida.

Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s (WP.15 för ADR) respektive OTIF:s (RID-FA för RID) hemsida. Ni finner länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogade filer.

Samrådsmötet kommer delas upp så att dokumenten som tillhör WP.15 diskuteras först och därefter diskuteras RID. Har ni inte möjlighet att närvara på samrådsmötet välkomnas skriftliga kommentarer
via mejl till senast dagen innan samrådsmötet.

 

Med vänlig hälsning
Katarina Ström

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd

Enheten för säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

 

2017-11 Inbjudan samrådsmöte WP

2017-11 (bilaga 1 WP15 ADR)

2017-11 (bilaga 2 RID-FA RID)