MSB informerar om samrådsmöten 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar tidpunkt för samrådsmöten som kommer att hållas inför vissa internationella möten om transport av farligt gods som äger rum under 2018.

Information Samrådsmöten 2018