MSBs rapport från det senaste mötet med WP.15, som behandlar ändringar i ADR.

MSB delar med sig av sin rapport från det senaste mötet med WP.15, som behandlar ändringar i ADR. Mötet ägde rum 6-9 november 2018.

2018-11 Rapport