Nytryck av SJÖFS 1982:14 om provning, inspektion, godkännande, kontroll och egenkontroll av container

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete i syfte att
– gå igenom och ersätta Sjöfartsverkets containerföreskrifter (SJÖFS 1982:14) med en ny TSFS-föreskrift, utgiven av Transportstyrelsen, och
– införliva de ändringar och tillägg i CSC-konventionen som antagits internationellt.

Om du vill ha ytterligare information om projektet, är du välkommen att kontakta någon av projektdeltagarna

[Länk till TS hemsida inklusive kontaktpersoner]