Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Transportstyrelsen ber er att ta del av omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida.

Du hittar förslaget på  https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Transportstyrelsen tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 23 februari 2018.

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Dan Svensson
Sjö-och luftfartsavdelningen
Sektionen för flygbolag
Tel. 010-495 31 05
E-post: dan.svensson@transportstyrelsen.se