Projektet TISS – Forskning om Transparent informationshantering

Handelshögskolan i Göteborg vill ha SFGS som referensgrupp i deras projekt TISS – Forskning om Transparent informationshantering och samverkan för ökad säkerhet vid transport av farligt gods som finansieras av MSB. Föreningens styrelse har tackat ja till detta.