Rapport från 53:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

I bifogad fil finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 21:e utgåvan av FN-rekommendationerna och därefter 2021 års version av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).

Vänliga hälsningar / Best regards,
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Rapport från TDG-mötet juli 2018