Rapport från 56:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

I bifogad fil finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och därefter 2023 års version av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).

Med vänlig hälsning
Josefine Gullö och Camilla Oscarsson
______________________________
Josefine Gullö
Handläggare Farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 52 24
E-post josefine.gullo@msb.se
www.msb.se

Rapport från TDG-mötet december 2019