Rapport från Joint-möte i september

Nu har rapporten från Jointmötet för transport av farligt gods på väg och järnväg som hölls i september kommit.

2017-09 Joint rapport