Seminarium – Säkrare transporter av farligt gods

MSB och Göteborgs universitet bjuder in till seminarium där du kan ta del av resultaten från forskning som handlar om förbättrad informationshantering mellan beställare och utförare, men även hur samverkan mellan alla aktörer ska bli bättre. 

Vid slutseminarium den 12 oktober 2021 presenteras resultaten av det femåriga tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har studerat hur transporter av farligt gods ska kunna göras säkrare.

Seminariet är online och kostnadsfritt.

Det vänder sig till privata aktörer, som transportköpare, transportsäljare och säkerhetsrådgivare, och myndigheter som har tillsynsansvar eller är inblandade på annat sätt.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och MSB.

Läs mer och anmäl dig

Läs inbjudan från MSB och Göteborgs universitet i sin helhet