Taggarkiv: medlemmar

Antal medlemmar 170124

Vi är idag 50 medlemmar i föreningen SFGS. Styrelsen arbetar aktivt med att bygga ett medlemsregister med inloggning på föreningens hemsida. Målsättningen är att anpassa medlemsregistret för att främja nätverkandet mellan medlemmar.