Taggarkiv: MSB

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern den 18 – 22 mars 2019

Deltagare
Brita Skärdin, Johan Karlsson och Henric Strömberg, enheten för säkerhantering av farliga ämnen, representerade Sverige. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning
Den 18 – 22 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 21 officiella förslag och därtill 39 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2021 års utgåva av regelverken.
2019-03 Joint Rapport

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154.

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.
Officiella dokument:
Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 17 – 27 september 2019.

Med vänlig hälsning
Brita, Johan och Henric
_______________________________________________
Brita Skärdin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Växel: 0771 – 240 240
Tel: 010 – 240 54 95
Epost brita.skardin@msb.se
www.msb.se

SFGS presenteras på MSBs informationsseminarium

MSB har bjudit in SFGS till sitt informationsseminarium för ADR-lärare och säkerhetsrådgivare i Karlstad den 5 april för att presentera SFGS. Ordförande Hans Carlheim kommer att representera föreningen.

Anmäl dig här: MSBs Informationsseminarium