Transportstyrelsen kräver rapport om händelser vid lufttransport

Transportstyrelsen får för få rapporter om farligt gods händelser. Därför vill de belysa frågan och informera om när ”undeclared/ misdeclared dangerous goods”, ”incidents” och ”accidents” blir rapporteringsskyldigt vid lufttransport. Läs Transportstyrelsens PM: Farligt gods rapportering 170501

Från och med 1 maj 2017 ska flygbolag och fraktterminaler rapportera händelser som upptäcks i samband med användning av acceptance checklist. Rapportering sker på särskild framtagen blankett: Occurrence report Dangerous Goods 170501