Transportstyrelsen önskar synpunkter inför konferens om Östersjöavtalet

Transportstyrelsen kommer den 2-4 oktober 2018 att delta vid den årliga konferensen om Östersjöavtalet i Stettin, Polen.

Inför mötet önskar vi ta del av synpunkter från er i branschen avseende bifogade förslag som inkommit från Finland och Tyskland, eftersom dessa kan komma att medföra konsekvenser för transporter enligt Östersjöavtalet.

Sverige har gett in en skrivelse till mötet i syfte att få till en diskussion gällande tolkning av IMDG-kodens bestämmelser om transport av hö (UN 1327). Denna skrivelse bifogas för kännedom.

Välkomna med era synpunkter till sjofart@transportstyrelsen.se senast den 20 september. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Mvh/
Helena Ejlerung
Handläggare Farligt Gods
Sektionen för sjövärdighet
Direkt: 010 4953322

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

FIN MoU_Proposal 1
MoU SWE INF 01
MoU_DEU_01
MoU_Proposal SWE 01