Seminarium – Säkrare transporter av farligt gods

MSB och Göteborgs universitet bjuder in till seminarium där du kan ta del av resultaten från forskning som handlar om förbättrad informationshantering mellan beställare och utförare, men även hur samverkan mellan alla aktörer ska bli bättre. 

Vid slutseminarium den 12 oktober 2021 presenteras resultaten av det femåriga tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har studerat hur transporter av farligt gods ska kunna göras säkrare.

Seminariet är online och kostnadsfritt.

Det vänder sig till privata aktörer, som transportköpare, transportsäljare och säkerhetsrådgivare, och myndigheter som har tillsynsansvar eller är inblandade på annat sätt.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och MSB.

Läs mer och anmäl dig

Läs inbjudan från MSB och Göteborgs universitet i sin helhet

Revidering av ADR-S 2021 och RID-S 2021

Läs MSBs förslag till revidering av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

MSBs hemsida

Rapport från 56:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

I bifogad fil finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och därefter 2023 års version av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).

Med vänlig hälsning
Josefine Gullö och Camilla Oscarsson
______________________________
Josefine Gullö
Handläggare Farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 52 24
E-post josefine.gullo@msb.se
www.msb.se

Rapport från TDG-mötet december 2019