Dialog och samverkan kring Incidenter och Olyckor, Göteborg + Lunch

Den 20:e oktober bjuder SFGS in sina medlemmar till Göteborg för en föreläsning och lunch. Det kommer även ges möjlighet att delta online för er som inte har möjlighet att närvara fysiskt.

Föreläsningen leds av Urban Nuldén och Ann-Sophie Sallander på Göteborgs universitet som kommer att dela med sig sina insikter och resultat från deras studie ”Lärande från incidenter”.

Urban och Ann-Sophie genomför under åren 2023-2024 ett nytt projekt rörande lärande från incidenter. Tidigare har de främst fokuserat på det förebyggande arbetet vid transport av farligt gods, nu tar de även med incidenter och olyckor. Deras utgångspunkt är att den lagstadgade rapporteringsskyldigheten endast omfattar större olyckor. Frågan är dock om vi inte missar många tillfällen till lärande genom att inte beakta mindre incidenter. Projektet handlar om ett systemperspektiv på lärande om olyckor, men framför allt mindre incidenter och de tar återigen avstamp i området för transport av farligt gods. De fokuserar på framför allt på följande aktörer: säkerhetsrådgivare, räddningstjänsten, MSB, polisen och Transportstyrelsen.

Vi kommer även få diskutera ett antal frågeställningar som rör säkerhetsrådgivarnas arbete med att förebygga och hantera tillbud.

Datum: 20 oktober 2023
Tid: 09:30 – ca 11:30 (föreläsning) och sedan lunch

Plats: Lindholmen Science Park, Forskningsgången 6 här i Göteborg (LÄNK)  + Online

Lunch: L’s Resto, Lindholmspiren 5 – alla serveras fisk, meddela ev. allergier vid bokning

Vänligen anmäl dig via formuläret.
Sista datum för anmälan 13 oktober 2023.

 • 2024-02-26 00:00
  13 juni 2024
  Studiebesök och lunch hos Västbo Transport AB
  info
 • 2024-01-10 13:00
  25 april 2024
  Årsmöte 2024
  info
 • 2024-01-10 00:00
  10 januari 2024
  Farligt Gods Konferensen 2024
  info
 • 2023-10-04 00:30
  04 oktober 2023
  IASA möte Zürich 2–3 oktober
  info
 • 2023-08-12 20:02
  20 oktober 2023
  Dialog och samverkan kring Incidenter och Olyckor, Göteborg + Lunch
  info
 • 2023-05-25 20:00
  12 juni 2023
  Frukostmöte Göteborg
  info
 • 2022-10-14 09:22
  08 december 2022
  Studiebesök hos RISE
  info
 • 2022-08-04 20:16
  04 augusti 2022
  Farligt Gods Konferens i Norge 5-6 september
  info
 • 2021-08-27 20:15
  27 augusti 2021
  Seminarium – Säkrare transporter av farligt gods
  info
Anmälan till aktivitet
Some fields are not valid
Anmälan till SFGS aktivitet
Login