IASA möte Zürich 2–3 oktober

04 oktober 2023

Säkerhetsrådgivarföreningar från 17 länder deltog i årets fysiska möte av IASA, den internationella säkerhetsrådgivarföreningen och från SFGS representerade Magnus Falk föreningen.

Mötets agenda innehöll flertalet olika punkter och det kan konstateras att det är mycket bra att ha en plattform för säkerhetsrådgivarorganisationer från olika länder att utbyta erfarenheter och utmaningar. ” – Magnus Falk

IASA har nu funnits ett par år, har konsultativ status till Joint Meeting vilket innebär att de kan lämna in förslag på ändring till ADR-RID-ADN. En av de saker som diskuterades mycket ingående var hur IASA som förening ska agera och dess syfte. Detta resulterade i att en arbetsgrupp tillsattes för att ta fram en verksamhetsplan som ska presenteras på mötet i maj 2024.

En annan sak som diskuterades i detalj var skillnaderna i hur funktionen Säkerhetsrådgivare FG är implementerad i länderna, kostnader för prov och provens svårighetsgrad. Här kunde det inte annat än konstateras att det är relativt stor skillnad mellan länderna, och på vissa håll i Europa väljer man att skriva prov i ett angränsande land där provet antingen är lättare och/eller billigare. Frågan om att harmonisera proven har tidigare lyfts av IASA men mötts av ett svalt mottagande. Intressanta är att snarlik fråga diskuterades i Jointmötet 19 - 27 september [WP.15/AC.1 VIII B] efter ett inlägg från Polen [INF.26].

Nästa IASA möte är planerat till våren och kommer genomföras digitalt. Vid det mötet, som är IASAs årsmöte, ska besluten från detta möte följas upp samt att det är dags att välja en ny General Sekreterare.

Gruppbild IASA möte oktober 2023
 • 2024-02-26 00:00
  13 juni 2024
  Studiebesök och lunch hos Västbo Transport AB
  info
 • 2024-01-10 13:00
  25 april 2024
  Årsmöte 2024
  info
 • 2024-01-10 00:00
  10 januari 2024
  Farligt Gods Konferensen 2024
  info
 • 2023-10-04 00:30
  04 oktober 2023
  IASA möte Zürich 2–3 oktober
  info
 • 2023-08-12 20:02
  20 oktober 2023
  Dialog och samverkan kring Incidenter och Olyckor, Göteborg + Lunch
  info
 • 2023-05-25 20:00
  12 juni 2023
  Frukostmöte Göteborg
  info
 • 2022-10-14 09:22
  08 december 2022
  Studiebesök hos RISE
  info
 • 2022-08-04 20:16
  04 augusti 2022
  Farligt Gods Konferens i Norge 5-6 september
  info
 • 2021-08-27 20:15
  27 augusti 2021
  Seminarium – Säkrare transporter av farligt gods
  info
Login